June 24, 2019 ~ Shabbat SHELAH. Maqam HIJAZ.

אברהם דיין חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
1691 אשיר אני בבית מעוני Maqam Saba
samfranco.com