December 15, 2017 ~ Shabbat MIQES. Maqam SIGAH.

אפרים חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
847 אחותי כלה צהלי ריני שמחי גם גילי Maqam Mahwarna
samfranco.com