June 7, 2020 ~ Shabbat NASO. Maqam SABA.

שלמה בר שמואל

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
2095 שוכן עד תישב באיתן Maqam Rahawi Nawah Nawah Shire Zimrah, Algiers, 1889 Yaaqob Bozo - Nishmat
Yaaqob Bozo - Qaddish
נשמת
samfranco.com