July 19, 2024 ~ Shabbat BALAQ. Maqam MAHOUR.

 

Tu Bishbat - ט''ו בשבט

 

 


In Halab there was a Judeo-Arabic folk song for this holiday.

Ishoo khabar ya rijal, leyla 'anna 'eid ilsjar, ishoo khabar ya rafool, jai l'anna 'eid ilfool

welama jaboo ilsehoon, tabahalaqet il'oyoun, daqn t'od wdaqn tqoum, wedaqn tekanes ard ildar

welama jaboo sahn ilseliqah, wejdidah ma hi 'atiqah, bidah shweyet dibs miriqah, wehashouqtein yekounou kbar.

welama jaboo il'atayef, bilsamn wil'asal tayef, ishbak ya rijal khayef, mo kil leileh 'eid ilsjar

lama jaboo sahn ilbortoqan iltrabilsi, min rihto hafet nafsi, welama hatto 'alkirsi, fahet rihto biard ildar

welama jaboo ilkishmesh, wahed yihfen wewahed yikmesh, sar ilkhatyaryid'ames, ma khaloloula shi min 'eid ilsjar

welama jaboo ilaraq, wahed jan womashtalaq, welama has ansabaq, min farahtoh be'eid ilsjar

weyamara afarshi ildar, qoumi indahi liljar, ishbak khayef ya rijal, mo kil leileh 'eid ilsjar

 

samfranco.com