March 25, 2023 ~ VAYIQRA. RAST.

Maury Blanco - משה בלאנקו

 

Pizmonim recorded by Maury Blanco.

 

Index of Recordings

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Rast 111 111 חי אגיד לך נטמן Hamaoui Manuscript Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Maury Blanco
Rast 117 113 ישבע טוב Hamaoui Manuscript Maury Blanco
Rast 119 114 אל יבול עלי From the Arabic piece: "ElBolbol Gani Weqalli". Maury Blanco
קדיש
Rast 124 116 אתה יודע Raphael Tabbush Maury Blanco
נקדישך
Rast 127 117 חי הזן לכל תמיד Raphael Tabbush In honor of the wedding of Tabbush's student, Hayyim Tawil. Maury Blanco
קדיש
Rast 131 119 יה תאיר לאורי Raphael Tabbush Dor: yah talah il sa'adi. Maury Blanco
Rast 155.01 132a חי וקים This version, by H David Saliah is a very accurate rendition based on the composition by Dahud Husni. Hamaoui Manuscript Maury Blanco
Rast 167.02 144a אנא יה רם Raphael Tabbush Maury Blanco
Mahour 171 146 רצה נא Raphael Tabbush Salah Abd ElHai singing the Arabic "'Ishna WeShofna". This includes a Sama'i and Mawal. In 1939, Ashear used the pizmon Resseh Na on page 146 for Qaddish. Maury Blanco
קדיש
Mahour 172 147 אל לעבדך Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Maury Blanco
קדיש
Mahour 184 152 ידידי אמרו Raphael Tabbush Arabic is "Fouadi Amro 'Agib," in Maqam Mahour, sung by the great Sheikh Yousef El Manyalawi. In 1936, Hakham Moshe Ashear used this for Qaddish of Perashat Toledot. Maury Blanco
קדיש
Sasgar 200 163 אסיר ביוקשי Raphael Tabbush Assir El 'Eshq: In 1906, Daoud Hosni was granted the first prize at the Musical Congress in Paris, for the composition of his famous hit "Assir El' Eshq" أســير العــشـق. It is a song that still thrills enthusiasts of Middle-Eastern Music. Maury Blanco
קדיש
Ajam 206 169 לעם חביב Maqam Sasgar Arabic: Sayed El Safti singing "Bid'i il Habib" in Maqam Geharka. Hamaoui Manuscript Maury Blanco
קדיש
Ajam 209 170 היום רפא לעם נלבב Raphael Tabbush Maqam Sasgar Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Maury Blanco
קדיש
Nahwand 258 207 בבית נאוה Maury Blanco and the Aram Soba Orchestra
Nahwand 260 207 אל אבי מחסדך Raphael Tabbush Maury Blanco and the Aram Soba Orchestra
נשמת
Nahwand 288 224 יה אל נורא Moses Ashear Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript Maury Blanco
פזמון
Nahwand 290 225 מאמר ותחנון Moses Ashear Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Classic song in Maqam Nawa-athar. It is a DOR by the name Ya Qamar Dar El 'Oyoun and this version is sung by Laure Dackashe. (Lor Dakash) Ashear Manuscript Photograph of Selim and Nizha Gindi Maury Blanco
Bayat 301 239 למה בא אויבי Raphael Tabbush Arabic Melody: لما بان. Tabbush Manuscript Maury Blanco
Bayat 303 239 יהי נא לן נחת Tabbush Manuscript Maury Blanco
Bayat 307 241 עז ומחית Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Maury Blanco
קדיש
Bayat 308 242 יה אלי מהר Raphael Tabbush Title in Red Book of "Abd Al Ekhoua" is incorrect. The actual title is “min abli mah ahwah algamal.” Maury Blanco
נשמת
Bayat 309 242 אני אגיד בקהל עם זו Arabic: Ahd El Ekhewwa. DOR in Maqam Bayat. Maury Blanco
Bayat 312 243 אויבי הכני Arabic is "Hebbi Da'ani" sung by 'ABD EL HAI HILMI. Maury Blanco
Bayat 314 244 היכלו היכלו Raphael Tabbush Hanukkah. Thanking God for the deliverence against the enemies. Like "Al Hanissim", this song opens and closes with the Beit Hamikdash. This song also mentions Matityahu and the lighting of the Menora. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Maury Blanco
Bayat 318 245a אל גאל עם נזנח Arabic: El kamal fel maleh Maury Blanco
Bayat 321 247 שא לזנוחך Maury Blanco and Aram Soba Orchestra
Bayat 336 257 רנה ותהלה ישראל Raphael Tabbush This pizmon (BAYAT, page 257), translated as "Rejoice and Praise," is the flagship song for Rosh Hashana. It is composed by H Raphael Antebi Tabbush and it's five stanzas spell the acrostic "Rephael Hazaq." The melody is from the Arabic song "Ghussnu Ban Jabinahu El Badru." According to H Moshe Ashear, this song is used as the Pizmon Sefer Torah on the second day of Rosh Hashana, as well as for Semehim on Shabbat Mishpatim. There are many themes of Rosh Hashana that are alluded to in this song. In the first stanza, Israel prepares a song in order to praise God. The second stanza says that our mouths and our hearts will become pure, and at the beginning of the year (Rosh Hashana), our hearts awaken from the sounds of the Shofar. It is during this time, the Days of Awe, that we say the Confessions, in order to refrain from all transgressions, and in order to become pure before God (third stanza). In the fourth stanza, the author prays for God's children to be written in the Book of Life and for the destruction of Israel's enemies. The final verse is a charge for the nation to strengthen and to observe the Sabbath in order for God to speedily bring us to the end of days. Tabbush Manuscript Maury Blanco
שמחים
Bayat 351 269 איומה לי שובי בחבה Moses Ashear Ashear Manuscript Maury Blanco
Mehayar-Bayat 402 328 ידידי יה נפשי טהר Arabic is "Gadedi Ya Nafsi," sung by Saleh Abd El Hai. Maqam Hoseni. Ashear Manuscript Maury Blanco and the Aram Soba Orchestra
Hoseni 408 334 דודי אתן דוד חזק Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Yabess Manuscript British Library Or. 10375 Maury Blanco
M Blanco- Qaddish
קדיש
Rahawi Nawah 439 361 מי ימלל Mordechai Abadi This pizmon, (Maqam NAWAH, page 361), is composed by H Mordekhai Abadi (Aleppo, 1826, - Jerusalem, 1884), author of "Dibre Mordekhai," and other Halakha responsa. There are a total of 5 stanzas in this pizmon; corresponding to מ-ר-ד-כ-י. "Who can recount the strengths and wonders of the most perfect and wise?" the poem begins, and then proceeds to list the miracles that God orchestrated as the Children of Israel leave Egypt. Starting with the third stanza, the 10 plagues that occurred in Egypt are poetically described. In the last verse, after the festival of Pesah is mentioned, there is a reference to the belief that Pesah, a time of a previous redemption, will be the season in the future when "we will be redeemed." As per the Hazzanut notes of H Moshe Ashear, this song is reserved for Shabbat Bo and Shabbat Hagadol. The Ades synagogue in Jerusalem, however, has a tradition of using this song one week earlier on Shabbat Vaera. Abraham Sitehon Manuscript Maury Blanco
ממצרים
Rahawi Nawah 442 366 אל מתנשא לכל לראש לפניך היום תדרוש סליחתם Abraham I Antebi Nawah. אברהם. Composed by H Abraham Antebi (1765-1858), Chief Rabbi of Aleppo from 1817. Pizmon found in "Ohel Yesharim" book from 1843. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 A Z Idelsohn notes, 1923 Maury Blanco
Saba 459 381 נורא תתן כח לי Tabbush Manuscript Maury Blanco
קדיש
Saba 462 382 אל חשקי כלו Maqam Girkah Maury Blanco
Saba 463 383 טל אל רפא Raphael Tabbush Maqam Mahour Maury Blanco
Awj-Oj 514 430 אל פקוד עמך Raphael Tabbush This pizmon (OJ, page 430), "Lord, Take Note of Your Nation," is composed based on the Arabic melody called "El Füad Habaq." The Hebrew song is found in the Old "Shir Ushbaha" (page 49), and is most likely written by H Raphael Antebi Tabbush. This melody is popularly applied to Naqdishakh on weeks of Maqam SIGAH. This pizmon is actually a solemn prayer to God from the author, Tabbush; written in first person. The author requests for God to single out and notice His nation, gather them to His house, and to shelter those that are God-fearing. He should have mercy on the poor people, and elevate their paths to be smoother. God should be good to them because they rely on Him and call out to Him. The author continues and petitions God for his own personal welfare. Paraphrasing his words, he says that at all times my heart has high emotions for You (God). God carries my wrongdoings and should have mercy on me and help me. God should watch over me, at all times I pray; and should sustain me forever. Maury Blanco
נקדישך
Sigah 517 434 ראש פעלי Arabic: Eshfa'ouli. Sung by Muhammad Salim. Maury Blanco
קדיש
Sigah 525 441 אשיש אל בך This song is a DOR and the name in Arabic is 'Aziz Hobak. Maury Blanco
קדיש
Sigah 534 446 ידידי למה Maury Blanco
Hijaz 569 475 יחלצון Maqam Shehnaz Tabbush Manuscript Maury Blanco
נשמת
Hijaz 572 477 ירצני אהוב יה אלי Yehudah Ben Noah Maqam Shehnaz Yabess Manuscript Maury Blanco
Hijaz 573 477 חמלתך שים על עבדך Maury Blanco
Hijaz 602 498 מהר חביבי רחמני Moses Ashear Ashear Manuscript Maury Blanco
נשמת
Hijaz 607 503 מלכי עזור יה Moses Ashear Maury Blanco
2496 שלח צירי Maqam Bayat Old SU. It is the famous mowashah Hibbi daani. Maury Blanco
samfranco.com