May 6, 2021 ~ BEHAR-BEHUQOTAI: MAHOUR.

ישראל

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Baqashot 62.5 ירחיק נדוד נעמן Damascus tradition only.
105.14 יטיבו נגן בתרועה Maqam Mahwarna Petiha
105.19 יטה אוזנו לי צורי Maqam Rahet El Arwah Petiha Yabess Manuscript
105.23 הללויה כי טוב זמרה Maqam Rahawi Nawah Petiha. The word 'NAWAH' is mentioned.
105.28 יש לכל תכלא קץ וסוף Maqam Ashiran Petiha
105.37 מגיני ראה עני עיניו דימע יזל Maqam Hijaz Petiha
Mahour 179 149 ידך תנחני Yadekha Tanheni is a composition written by the legendary poet and Sephardic rabbi H Israel ben Moshe Najara (1555-1625). Based on the words in Psalms 139:10, the pizmon opens with the words "Your hand will guide me, O Living God, my maker." Throughout his life as a refugee (from Safed, to Damascus, and then to Gaza) filled with personal tragedy (loss of his wife and daughter at an early age), Najara manages to keep his faith in the Almighty and relies on Him for support. Still questions are asked of God, "Where is David? Where is Ben Yishai?" - referencing the Messiah and a promised redemption. In the prayers, H Moshe Ashear uses the MAHOUR melody of this pizmon on Shabbat Toledot for Semehim. This relates to the narrative of this perasha, because we are introduced to Jacob, also named Israel; an individual who also had a very difficult life but nevertheless relies on God for support. Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 I. Cabasso- Semehim
G. Shrem
Recording
Recording
Iraqi Recording
Isaac Cabasso- Semehim 2
Moshe Dwek
Moshe Dwek - Semehim
Moshe Dwek - Yadekha Tanheni
ה' מלך
Saba 505 422 אנה אלך מרוחך Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Recording
Agudat Dodim (Buenos Aires)- Mimisrayim
I Cabasso- Mimisrayim
I Cabasso
Moshe Dwek
Moshe Dwek
Moshe Dwek - Semehim
אל ההודאות
Sigah 560 467 יום הנסים והפורקן Maqam Awj-Oj Purim. More popular in Damascus tradition. Attiah Manuscript Sassoon Manuscript #647 Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript J. Mosseri
אל ההודאות
Petihot 635 106a יוצרי אורי ממי אירא [Mahour] Recording
Iraqi- Maqam Hijaz
קדיש
723 ירא חרד קמתי מלכי Maqam Nagriz
818 יונה נעה נדה Maqam Nagriz
843 יברך כל בשר יאמר ברוך Maqam Nagriz
966 יפו לי רגלי מבשר Maqam Mahwarna
980 ירוץ ינהר ניב פי לשיר Maqam Nahoft Nawah נשמת
990 יה אל ברוך שור שיר ערוך Maqam Arazbar
1001 יפה בואי אל גינתיך Maqam Tahir Maqam Tahir, Rast, Iraq, Saba, Nawah, and Shahawarkh.
1046 ירתח בסיר לבי מנוד אוהבי Maqam Bousaliq Yabess Manuscript
1072 יערת דבש על לשוניך Maqam Sasgar [Melody also Maqam Nagriz]. Hebrew Recording
נשמת
1086 יה קדוש יושב תהילות Maqam Shehnaz Shehnaz. Ajam. Iraq. Sigah. Shire Zimrah, Algiers, 1889 נקדישך
1094 יחיש את סוכת עם אביון להקומם Maqam Shehnaz
1097 יגדל שם אל חי עושינו Maqam Shehnaz
1104 יהיה אלוהים עמדי Maqam Girkah נשמת
1105 ישכון כבוד אל בעירם Maqam Girkah קדיש
1106 כל עלמות אהבוך Maqam Girkah Attiah Manuscript M Habusha
שועת עניים
1109 יפיפיה ליבבתיני עד אור בוקר Maqam Girkah ממצרים
1111 יפה דודי אף נעים Maqam Niriz
1113 יה חוש אל נר טרם יכבה Maqam Niriz
1127 יחיד אין ערוך אליך Maqam Niriz
1130 ישראל עם אל אשריכם Maqam Niriz
1132 ינשא גיא עמוק מאוד Maqam Niriz
1155 ידר שינת עיני Maqam Mehayar-Bayat שועת עניים
1156 יהודה ישראל רבים Maqam Mehayar-Bayat Yabess Manuscript שועת עניים
1180 ימינך מלאה צדק Maqam Ashiran
1191 יסתר אל מעיני Maqam Ashiran
1215 ילבשו בושת וכלמה Maqam Rast אל ההודאות
1217 יחיד נמצא קדמון לא גוף Maqam Rast
1218 יה חונן דל Maqam Rast
1243 יריבי ריב והפל שין Maqam Rast Also Maqam Sasgar. נשמת
1272 ישמע מהיכלו קולי Maqam Rast
1284 אודך אל כי דיליתני Maqam Rast
1285 יטה אזנו לי מחוללי Maqam Rast
1287 ידיד נאור הזרח לי אור היללי Maqam Rast
1289 יפה דוד לך אשא ידי Maqam Rast
1292 יהללך ניב שפתים Maqam Rast
1294 ישמעו ענוים שירה וישמחו Maqam Rast
1338 יבא דודי צח ואדום Maqam Mahour
1340 יה אל מגן להולכי תום Maqam Mahour
1346 יהללו אל במחול Maqam Mahour Attiah Manuscript
1353 יחיד ואין בלתו אחר Maqam Mahour
1354 אל ההרים אשא עיני Maqam Mahour
1377 יחיד עני אני צופה Maqam Mahour
1385 ידיד ואם לא אשורך Maqam Awj-Oj Oj, Iraq, Rahaw, Nawah.
1404 יהיה לבבי אז איתן Maqam Awj-Oj
1414 יפה דמעתיך ראיתי Maqam Awj-Oj
1430 ימלא אז שחוק פינו Maqam Iraq
1447 ינעם שיר לחכי Maqam Iraq
1463 ידיד חוניני חוניני Maqam Iraq
1464 יה החייה לב עניים Maqam Iraq
1470 יגלה כבוד מלכותך Maqam Iraq
1480 יביעו שיר וינובבו שפתי Maqam Iraq אל ההודאות
1482 יה אשא עיני אל רום שמך Maqam Iraq
1484 יפת עינים ובכות Maqam Iraq
1486 יעצור בעמי מבית הלחמי Maqam Iraq
1496 יוצר הארץ ועושה Maqam Iraq
1501 יה אל סלעי ומצודתי זכור Maqam Iraq
1505 יה נותן לחמי ומימי Maqam Iraq
1508 ידיד שוב עימי Maqam Iraq
1509 יום קראתי תעניני Maqam Iraq
1516 יונת חן מר תצרח Maqam Hijaz
1554 יחיד קרן משיחו ירים Maqam Hijaz
1606 ישעי מנוסי אתה ניסי Maqam Hijaz Hijaz, Saba, Sigah.
1611 יונה תכסוף אל צורה Maqam Hijaz
1612 יה עבדך אנא Maqam Hijaz
1652 ישימך אלוהים חיים Maqam Saba
1653 יד צר התם יושב קדם Maqam Saba
1696 יתחמץ יום יום לבבי Maqam Saba
1697 ישדר אלה פורקניה Maqam Saba
1698 ידך בעורף אוייביך Maqam Saba
1781 יודו הגיוני לצור עולמים Maqam Sigah
1877 יה דליני מבור למה עזבתני Maqam Bayat
1885 ללבי חיש מזורהו Maqam Bayat
1960 יושב תהילות מלכינו מה אדיר שמך Maqam Hoseni
1966 ידיד בלתך שלוי נס אביר Maqam Hoseni
1991 ינהליני על מי מנוחות Maqam Hoseni
1996 יום בשורה לישראל Maqam Hoseni
2020 יונה הומה מה תהמי Maqam Hoseni
2049 ישמחו שמים עם ירושלים Maqam Hoseni Yabess Manuscript
2061 יה חנון רב חסד Maqam Hoseni
2079 יהי פסת בר מצוי לבר קורא Maqam Hoseni
2082 כי יה כי יה ישוב וישיב לבבות Maqam Hoseni
2092 שמחת לבי מפלטי צור משגבי Maqam Rahawi Nawah Nawah
2094 יחיד על כל ברואים Maqam Rahawi Nawah Nawah
2103 ינוב פי ניב ישיח The piyyut originally before Musaf of Yom Kippur. G. Shrem
Recording
Recording
Moshe Dwek - HM
Moshe Dwek - Halleluya
הללויה
2109 ירחיק נדוד דוד נעמן Maqam Hijaz G. Shrem
Recording- Mimisrayim
Moshe Dwek - Mimisrayim
ממצרים
2144 ירה בי נדוד Maqam Rahawi Nawah Nawah
2151 ידידי אמור לנדודי אתכם מגוי מר גאלתי Maqam Rahawi Nawah Nawah
2152 ידיד ראה עמך שדוד Maqam Rahawi Nawah Nawah
2168 ירום ראשי עתה Maqam Rahawi Nawah Nawah. Hoseni.
2169 יצר סמוך תיצור שלום Maqam Rahawi Nawah Nawah
2180 בצל חורש מוצל Maqam Rahawi Nawah Rahawi. Sigah. אל ההודאות
samfranco.com