July 18, 2024 ~ Shabbat BALAQ. Maqam MAHOUR.

Ezra Rabia Sitehon

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Bayat 391.0891 318k ביתי כוננה Y. Bozo
Recording
Ram Mizrachi- Qaddish
samfranco.com